Rady, Zdravie

Ak ale máte do činenia s problémovým kolegom alebo šéfom, môžete to vážne ovplyvňovať vaše psychické ale aj fyzické zdravie.

<h3><em>Ovplyvňuje zlá práca vaše zdravie?</em></h3>
Nepriateľské pracovné prostredie môže mať vplyv na morálku zamestnancov a vytvárať stres. Stres je škodlivý pre vaše zdravie tak, ako choroba. Zapríčiňuje vysoký krvný tlak, depresiu a smrť.

V dvadsaťročnej štúdii vykonanej na Univerzite v Tel Avive bolo skúmaných 820 dospelých vo veku od 25-65 rokov. Štúdia sa zameriavala na vzťah medzi pracoviskom a rizikom úmrtia osôb. V roku 1988 sa všetci účastníci štúdie podrobili bežnému fyzickému testovaniu a zúčastnili sa rozhovoru o ich pracovnom prostredí. Boli im kladené otázky, či ich šéf podporuje, či ich kolegovia ich rešpektujú, a pod. Účastníci štúdie zastávali rôzne pracovné miesta vrátane zdravotnej starostlivosti, poisťovníctva a výroby, boli skutočne zo všetkých oblastí života.

<strong>Výskumníci sledovali účastníkov</strong>

A používali ich lekárske záznamy z roku 1988 do roku 2008. Do konca štúdie zomrelo 53 ľudí.

Zistilo sa, že ľudia, ktorí necítili podporu od svojich spolupracovníkov mali o 2,4-krát väčšiu pravdepodobnosť úmrtia ako tí, ktorí mali so svojimi kolegami bližší vzťah. Účastníci boli ovplyvnení viac podporou od svojich kolegov, ako strašným šéfom. Ukázalo sa, že pocit, že vás šéf nepodporuje, nemá významný vplyv na dĺžku života.

Ďalšia otázka štúdie sa dotýkala autonómie. Ukázalo sa, že muži, ktorí povedali, že nemajú vlastnú autonómiu, mali väčšiu pravdepodobnosť úmrtia ako tí, ktorí mali väčšiu samostatnosť. Ale so ženami to bolo naopak. Ženy, ktoré mali v práci väčšiu moc, mali riziko smrti zvýšené o 70 %.

Ak nevychádzate s kolegami, nemáte v práci dostatok nezávislosti, alebo ste napádaní, môže vás to viac stresovať a ovplyvňovať vaše zdravie, dokonca spôsobiť predčasnú smrť. Stoja vám títo ľudia a tieto situácie za to, že vám uberajú vaše dni, týždne a možno roky života?

You Might Also Like

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>