Rady, Zdravie

Ako termograf dokáže odhaliť rakovinu prsníka skôr než mamograf

<strong>Termografia</strong> (alebo <strong>termovízia)</strong> ponúka príležitosť pre oveľa skoršie odhalenie ochorenia prsníkov, ako je to možné pri samovyšetrení, vyšetrení lekárom alebo pri mamografii samotnej.

Je to preto, lebo táto procedúra môže odhaliť najjemnejšie fyziologické zmeny, ktoré sprevádzajú patológie prsníkov, či je to rakovina, fibrocystické ochorenia, infekcie, alebo cievne ochorenia.

Podľa môjho názoru termografia tvorí hlavnú zložku pri prevencii rakoviny prsníka.

Keď som vykonávala aktívnu prax, termografia bola dôležitou súčasťou hodnotenia zdravia mojich pacientov a do dnešného dňa ju veľmi odporúčam svojim klientom na mojej webovej stránke.

Len za 15 minút neinvázneho, bezbolestného testovania vás môže termografické skenovanie upozorniť na zmeny, ktoré môžu naznačovať ranné štádiá ochorenia prsníka.

Aj keď termografia nemôže diagnostikovať rakovinu, skenovanie môže odhaliť vývoj nádoru, keď má veľkosť špendlíkovej hlavičky. Je to o <strong>3 až 5 rokov skôr, než by to dokázala mamografia</strong>.
<h2>Čo je to termografia?</h2>
Prečo napriek tejto skorej možnosti odhalenia patologických zmien sa ženy nerozhodnú pre pravidelné ročné termografické vyšetrenie a namiesto toho ročne podstupujú mamografické vyšetrenie?

Dôvod súvisí so vzdelaním, čo je prosté a jednoduché. Veľa žien totiž ešte stále nevie, že tento bezpečný a efektívny nástroj pre sledovanie zdravotného stavu prsníkov vôbec existuje.

Termografia ponúka príležitosť pre oveľa skoršie odhalenie ochorenia prsníkov, ako je to možné pri samovyšetrení, vyšetrení lekárom alebo pri mamografii samotnej, pretože táto procedúra môže odhaliť najjemnejšie fyziologické zmeny, ktoré sprevádzajú patológie prsníkov, či je to rakovina, fibrocystické ochorenia, infekcie, alebo cievne ochorenia.

<strong>Termografia využíva infračervené skenovacie zariadenie</strong>, ktoré konvertuje infračervené žiarenie emitované z povrchu pokožky do elektrických impulzov, ktoré sú farebne zobrazené na monitore.

Toto vizuálne zobrazenie graficky mapuje telesnú teplotu (samotná mapa sa nazýva termogram). Spektrum farieb na obrazovke naznačuje zvýšenie alebo zníženie množstva infračerveného žiarenia emitovaného z povrchu tela.

Vzhľadom na vysoký stupeň tepelnej symetrie v normálnom tele je možné jemné abnormálne teplotné asymetrie ľahko identifikovať.

<strong>Akonáhle sú tieto zmeny identifikované, váš lekár vám môže podľa toho navrhnúť a vyložiť starostlivý program pre ďalšiu diagnostiku a/alebo sledovať váš pokrok.</strong>
<h2>Výskum monitoruje termografické práce</h2>
Štúdia vykonaná v Nemocnici Presbyterian Hospital-Cornell v New Yorku, v roku 2008 zistila, že termografia prsníkov má 97 % citlivosť pri odhalení zhubného nádoru.

Použitie digitálnej infračervenej kamery identifikuje až 58 zo 60 zhubných nádorov v prsnom tkanive.

Ako tvrdia lekárski vedci zapojení do štúdie:

<em>„DITI (</em><em>Digital Infrared Thermal Imaging – Digitálna infračervená termovízia) je </em><em>cenným doplnkom mamografie a ultrazvuku, a to najmä u žien s hustým parenchýmom prsnej žľazy.“</em>

Mamografia bola a je v zdravotníctve a médiách prezentovaná ako veľmi účinné diagnostické vyšetrenie, avšak pravda je taká, že uskutočnených bolo len osem medzinárodne kontrolovaných klinických štúdií týkajúcich sa tohto tradičného postupu, zahŕňajúcich asi 500 tisíc žien.

Navyše, nedávna analýza týchto štúdií dospela k záveru, že <strong>iba dve z týchto štúdií boli štatisticky reprezentatívne</strong>.

Na základe týchto dvoch štúdií, zahŕňajúcich približne 66 000 žien, autori štúdie <em>Gotzsche</em> a <em>Olsen</em> dospeli k záveru, že:

<em>„Neexistuje žiadny spoľahlivý dôkaz o tom, že skríning znižuje úmrtnosť na rakovinu prsníka – ani tendencia k účinku.“</em>

Termografia, na druhej strane, bola skúmaná viac než 30 rokov a má viac než 800 preskúmaných štúdií uvedených v <em>Index Medicus</em> (v komplexnom bibliografickom indexe vedeckých článkov so zameraním na lekárske vedy).

Od roku 1982 ju začali využívať lekári po celom svete, čím zachránili množstvo životov.

Termografické vyšetrenie prsníkov je doplnené certifikovaným technikom, ktorý zaobstaráva snímky. Následne sú tieto snímky vysvetlené overeným a licencovaným lekárskym odborníkom pre toto vyšetrenie.
<h2>Záver</h2>
Máte v rodine alebo medzi priateľmi ženu, ktorá je vo veku, kedy sa podstupujú preventívne vyšetrenia na mamografe?

Potom jej určite tento článok prepošlite, pretože je dôležité, aby sa dozvedela o alternatíve, ktorá je oproti mamografu efektívnejšia, absolútne bezpečná a navyše, bez žiadnych vedľajších účinkov.

You Might Also Like

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>