Rady, Zdravie

Veda odhalila, že turistika môže skutočne meniť nielen naše zdravie, ale aj náš mozog – k lepšiemu!

V prírode sa nám nikdy nič nemôže zlé stať. Samozrejme úraz pri nepozornosti alebo zlom teréne niekedy áno..Veď príroda je ten  najlepší lekár! Nikdy neobanujete ani jednu minútu strávenu v nej 🙂

Turistika v prírode

Okrem takmer okamžitého pocitu pokoja a spokojnosti, ktorý nás sprevádza počas nášho času stráveného vonku, môže turistika v prírode zahnať zbytočné myšlienky. Veľa z nás sa často prichytí pri negatívnych myšlienkach, ktoré nás prinajlepšom oberajú o radosť z prítomnej chvíle a prinajhoršom nás vedú dole k depresii a úzkosti.

Ale nedávna štúdia publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences zistila, že trávenie času v prírode znižuje neodbytné negatívne myšlienky, a to vo významnom rozsahu.

Pri vedení tejto štúdie výskumníci porovnávali zaznamenané premýšľanie účastníkov, ktorí sa prechádzali po mestskom a prírodnom prostredí. Zistili, že tí, ktorí kráčali 90 minút v prírodnom prostredí, zaznamenali nižšiu hladinu „dumania“ a tiež zníženú nervovú činnosť v subgénovom prefrontálnom kortexe, v oblasti v mozgu spojenej s mentálnymi ochoreniami. Tí, ktorí sa prechádzali v mestskom prostredí, však znížené premýšľanie nezaznamenali.

Výskumníci poznamenali, že zvýšená urbanizácia sa úzko spája so zvýšenými prípadmi depresie a duševných chorôb. Urobiť si čas na pravidelné odobranie sa ďaleko od mestského prostredia a trávenie viac času v prírode môže vynikajúco prospieť nášmu psychologickému blahobytu.

Posilňuje kreativitu pri riešení problémov

Štúdia vedená psychológmi Ruth Ann Atchley a David L. Strayer odhalila, že kreatívne riešenie problémov môže byť drasticky zlepšené aj odpojením sa od technológie, aj napojením sa na prírodu.

Účastníci tejto štúdie strávili 4 dni na turistike v prírode. Počas tohto obdobia im nebolo umožnené používať akúkoľvek technológiu. Boli požiadaní o to, aby vykonávali úlohy, ktoré si vyžadujú kreatívne myslenie a riešenie zložitých problémov a vedci zistili, že výkon pri riešení kreatívnych úloh sa zlepšil o 50 % u tých, ktorí tvorili časť exkurzie, ktorá nemohla používať žiadne technológie.

Výskumníci z tejto štúdie poznamenali, že aj technika, aj mestský hluk sú neskutočne rušivé, neustále si vyžadujú našu pozornosť a zabraňujú nám sústrediť sa, a to všetko môže ísť na úkor našich kognitívnych funkcií. Pekná dlhá túra bez techniky môže znížiť mentálnu únavu, upokojiť myseľ a posilniť kreatívne myslenie.

You Might Also Like

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>