Rady, Zdravie

Vedci zmerali katastrofálne genetické poškodenie rôznych orgánov ľudského tela spôsobované fajčením!

<h3>Fajčenie a dopad na celé telo</h3>
Táto štúdia nám ponúka vedecké dôkazy o priamom prepojení množstva vyfajčených cigariet počas života jedinca a počtom mutácií v DNA tumoru. Najvyšší počet mutácií bol doposiaľ odpozorovaný v prípade rakoviny pľúc, avšak mnohé ďalšie telesné orgány obsahovali ďalšie mutácie, ktoré sú priamo spájané s fajčením. Práve táto skutočnosť vysvetľuje, ako je možné, že fajčenie spôsobuje rakovinu aj v iných častiach tela ako v pľúcach.

Fajčenie cigariet spôsobuje ročne smrť až šiestim miliónom ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia WHO však predpokladá, že ak bude súčasný trend pokračovať,

v 21. storočí zomrie následkom fajčenia cigariet dohromady dokonca až jedna miliarda ľudí. Fajčenie je totiž takmer epidemiologicky spájané prinajmenšom so sedemnástimi druhmi rakoviny. Doteraz však vedci neboli schopní popísať mechanizmy, ktorými fajčenie spôsobuje mnohé z týchto druhov rakovinových ochorení.
<h4>NEPREDVÍDATEĽNÁ MUTÁCIA</h4>
Rakovina je spôsobovaná mutáciou DNA v bunkách. V prvej komplexnej analýze DNA tých druhov rakoviny, ktoré sa spájajú s fajčením, sa vedci venovali výskumu viac než 5 000 tumorov a porovnávali rakovinové ochorenia fajčiarov s podobnými ochoreniami ľudí, ktorí nikdy nefajčili. V DNA fajčiarov sa vedcom podarilo nájsť konkrétne molekulárne odtlačky poškodenej DNA i presné množstvo mutácií v jednotlivých tumoroch.

Autori štúdie prišli k záveru, že fajčenie jedného balíka cigariet denne vedie každý rok priemerne k 150 mutáciám v každej pľúcnej bunke. Tieto mutácie predstavujú istý typ potenciálnych bodov, ktoré môžu odštartovať kaskádu genetických porúch a časom môžu viesť k rakovine. I keď počet mutácií v každej rakovinovej bunke sa líši od jednotlivca k jednotlivcovi, táto štúdia dokazuje, že fajčenie cigariet mutáciu podporuje.
<blockquote>„Už predtým sme mali množstvo dôkazov, ktoré priamo spájali rakovinu s fajčením, ale vďaka tomuto výskumu môžeme pozorovať a kvantifikovať molekulárne zmeny v DNA, ktoré fajčenie spôsobuje. Popísanie zmieňovaných 150 extra mutácií, ku ktorým každoročne v tele fajčiara dochádza, jednoznačne vysvetľuje, prečo majú fajčiari také vysoké riziko ochorenia rakoviny pľúc.“

Dr Ludmil Alexandrov</blockquote>
Štúdia ďalej ukázala, že vplyvom častého a dlhodobého fajčenia trpia aj iné orgány. Výsledky vykazujú nasledujúci počet mutácií v jednotlivých orgánoch a častiach tela:
<ul>
<li>hrtan – 97 mutácií</li>
<li>hltan – 39 mutácií</li>
<li>ústa – 23 mutácií</li>
<li>mechúr – 18 mutácií</li>
<li>pečeň – 6 mutácií</li>
</ul>
Až doteraz nebolo zrejmé, ako fajčenie ovplyvňuje vývoj rakoviny v tých častiach tela, ktoré neprichádzajú do priameho kontaktu s dymom. Vďaka tejto analýze však vedci dokázali popísať množstvo mechanizmov, prostredníctvom ktorých spôsobuje fajčenie cigariet mutácie v jednotlivých častiach ľudského tela.

Štúdia odhalila prinajmenšom päť rôznych procesov poškodzovania štruktúry DNA, ktoré fajčenie spôsobuje. Najrozšírenejšími sú mutácie, ktoré boli nájdené vo všetkých typoch rakoviny. V prípade fajčiarov však fajčenie predčasne zrýchľuje proces mutácie DNA na bunkovej úrovni. Štúdia tiež ukázala, že spôsob, akým fajčenie spôsobuje rakovinu, je oveľa komplexnejší, než sme si mysleli.
<h3>Nádejná budúcnosť?</h3>
Musíme sa pozerať priamo do DNA rakovinových buniek, ktoré nám ponúkajú nový vedomostný kľúč k tomu, ako sa rakovina rozvíja. Práve vďaka tomuto kľúču sme o krok bližšie k tomu, aby sme v budúcnosti dokázali prísť aj na to, ako postupovať v jej prevencii.

You Might Also Like

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>